“เกาหลีใต้” เตรียมสร้าง “เมืองลอยน้ำ” แห่งแรกของโลก รับมือโลกร้อน ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น

เมืองลอยน้ำ เกาหลีใต้
นวัตกรรมอนาคต! “เกาหลีใต้” เปิดโครงการ “เมืองลอยน้ำ” แห่งแรกของโลก ทดลองสร้างเมืองขนาด 39 ไร่ จุประชากรได้ 12,000 คน รับมือปัญหาโลกร้อน ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้ประชากรไร้ที่อยู่หากไม่เร่งแก้ปัญหา

หากไม่มีการลดระดับการปล่อยมลพิษ C40 เครือข่ายรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเมินว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น และภายในปี 2050 ประชากรมากกว่า 800 ล้านคนทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในเมือง 570 แห่ง จะมีความเสี่ยงด้านที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ปัญหาน้ำท่วมจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลต่อการอาศัยบนแผ่นดินที่ยังเหลืออยู่ด้วย

ด้วยเหตุนี้ “เมืองลอยน้ำ” รูปแบบโปรโตไทป์แห่งแรกที่จะสร้างใน “เกาหลีใต้” จึงเป็นความหวังในการแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยและน้ำท่วมในเขตชายฝั่ง หากโลกเราไม่สามารถลดการปล่อยมลพิษได้ทันเวลา

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง UN-Habitat, OCEANIX บริษัทเทคโนโลยีจากนิวยอร์ก และ นครปูซาน เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาหลีใต้และเป็นเมืองริมทะเล

การออกแบบของเมืองลอยน้ำจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่เชื่อมต่อกันด้วยทางเดิน รวมแล้วจะมีพื้นที่ราว 39 ไร่ เฟสแรกสามารถรับประชากรได้ 12,000 คน แต่ต่อเติมเพื่อรองรับได้สูงสุด 100,000 คน โครงการนี้จะเริ่มสร้างในปี 2023

แต่ละส่วนที่แยกจากกันจะใช้ประโยชน์คนละแบบ ได้แก่ พื้นที่พักผ่อน พื้นที่ใช้ชีวิต และพื้นที่วิจัย เมืองลอยน้ำนี้จะมีสะพานสองแห่งเชื่อมเข้ากับแผ่นดินหลัก ทำให้พื้นที่น้ำตรงกลางเป็นเหมือนลากูนที่สามารถใช้ทำกิจกรรมสันทนาการทางน้ำได้

เมืองลอยน้ำ เกาหลีใต้
ภาพจำลองบรรยากาศเมืองลอยน้ำ

 

เมืองที่พึ่งพิงตนเอง หมุนเวียนสาธารณูปโภคได้

แน่นอนว่าเมื่อจะเป็นเมืองเพื่อรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อม เมืองนี้ก็ต้องสร้างให้เกิดความยั่งยืน OCEANIX Busan จะมีระบบเพื่อรองรับกิจกรรม 6 ด้าน คือ พลังงาน อาหาร น้ำ ขยะ การคมนาคม และที่พักอาศัยชายฝั่ง เป้าหมายคือ เมืองลอยน้ำต้องนำหลายอย่างกลับมาใช้ใหม่ (reuse) ให้ได้ และทิ้งขยะให้น้อยที่สุด

ดังนั้น เมืองจะต้องติดโซลาร์รูฟและมีแผงโซลาร์ลอยน้ำ ที่สร้างพลังงานไฟฟ้าได้ครบ 100% ของความต้องการในเมือง ขณะที่การผลิตน้ำจะต้องมีการบำบัดน้ำได้เอง รวมถึงมีการทำ ‘ฟาร์มในเมือง’ เพื่อผลิตอาหาร

เมืองลอยน้ำ จะสร้างในปูซาน ปี 2023

ที่แรก แต่ไม่ใช่ที่เดียว

แม้ว่าปูซานจะเป็นเมืองแรกที่เริ่มสร้าง แต่ก่อนหน้านี้มีโปรโตไทป์ของสิ่งที่คล้ายกันมาแล้ว เมื่อเดือนกันยายน 2021 เนเธอร์แลนด์เพิ่งจะเปิดใช้งาน “ออฟฟิศลอยน้ำ” ในท่าเรือแห่งเมืองรอตเทอร์ดาม ซึ่งออฟฟิศนี้จะเคลื่อนที่ไปมาได้ หากว่าระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น

“มัลดีฟส์” ก็เป็นอีกประเทศที่มีโปรเจ็กต์สร้างเมืองลอยน้ำแล้ว เพราะ 80% ของเกาะในมัลดีฟส์อยู่ในระดับสูงกว่าน้ำทะเลไม่ถึง 1 เมตร ทำให้ประเทศนี้ถือว่ามีความเสี่ยงอย่างรุนแรงต่อปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง

“เราไม่สามารถแก้ปัญหาของวันนี้ได้ด้วยเครื่องมือของวันวาน เราจำเป็นต้องสร้างนวัตกรรมโซลูชันใหม่มาเผชิญความท้าทายของโลก แต่ในการขับเคลื่อนไปสู่นวัตกรรม ต้องรวมทุกคนเข้ามาอย่างยุติธรรม และทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครหรือแห่งไหนบนโลกที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” Maimunah Mohd Sharif ผู้อำนวยการบริหาร UN-Habitat กล่าว

การสร้างเมืองลอยน้ำ แน่นอนว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ใช่ว่าโลกเราควรทิ้งการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปเลย โลกควรร่วมกันแก้ปัญหาการปล่อยมลพิษต่อไป และบำรุงรักษาป่าชายเลนเพื่อป้องกันชายฝั่ง

Source