Friday, September 20, 2019
Home Tags เลิกจ้างวัยเกษียณ

Tag: เลิกจ้างวัยเกษียณ

ช่อง 3 แจง เน้นเลิกจ้างวัยเกษียณ วงในชี้อาจถึง 300 คน หวังลดต้นทุน เตรียมปรับองค์กรรับการแข่งขัน

ในที่สุด ช่อง 3 ต้องเลือกใช้วิธี “เลิกจ้าง”พนักงานครั้งใหญ่ที่สุด แบบที่ไม่เคยทำก่อน เพื่อรับมือสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงภาวะการแข่งขันที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น จนมีกระแสข่าวว่าช่อง 3 ต้องเลิกจ้างพนักงานออกเป็นจำนวนมาก