Wednesday, October 27, 2021
Home Tags แท็กซี่

Tag: แท็กซี่

เมื่ออูเบอร์ เจอศึกหนัก หลังจากศาลอียูตัดสินว่า เป็นบริษัทแท็กซี่ ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยี

0
ต้องถือเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงสำหรับ อูเบอร์ (Uber) ซึ่งวางจุดยืนของธุรกิจมาตลอดว่าเป็น แอปพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถ เมื่อผลคำตัดสินของศาลสหภาพยุโรป ที่ระบุว่า อูเบอร์ นั้น เป็นบริษัทผู้ให้บริการแท็กซี่ ขนส่งไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีตามที่อูเบอร์กล่าวอ้าง