Monday, April 15, 2024
Home Tags แยกขยะ

Tag: แยกขยะ

จะหยุดวิกฤต ‘ขยะ’ อย่างไรในมุมมอง ‘สิงห์ วรรณสิงห์’ จากงาน Sustainability Expo 2022

ถือเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้วสำหรับ Sustainability Expo 2022 (SX2022) หรือมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่ได้ 5 องค์กรธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC, บริษัท...

ไทยเบฟ ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน กับ “สถานีเก็บกลับ-รีไซเคิล”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) บริษัทในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัด โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล ขับเคลื่อนการเรียนรู้ คัดแยก และการนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืน สู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมี “สถานีเก็บกลับ-รีไซเคิล” เป็นสถานีต้นแบบเรื่องการคัดแยกขยะสู่การรีไซเคิล ที่เป็นการต่อยอดลงมือปฏิบัติจริง สร้างรายได้และส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับผู้บริโภคระดับในครัวเรือน วัด โรงเรียนในพื้นที่ชุมชน ล่าสุด...

รู้จัก “คิโยอิ” ถุงขยะญี่ปุ่นสีขาวขุ่น ปฏิวัติวงการ ถุงขยะไม่ได้มีแค่ “ถุงดำ”

ทำความรู้จักกับ “คิโยอิ” (Kiyoi) แบรนด์ถุงขยะน้องใหญ่ ถุงขยะสีขาวขุ่นมีหูหิ้ว เป็นถุงขยะญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม เพื่อปลูกฝังการแยกขยะ สร้างความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะสามารถเห็นขยะข้างในได้ เรียกว่าเข้ามาปฏิวัติวงการถุงขยะไม่ได้มีแต่ถุงดำเท่านั้น