Thursday, April 18, 2024
Home Tags แรงงานสูงวัย

Tag: แรงงานสูงวัย

“แรงงานสูงวัยในญี่ปุ่น” เติบโต 17 ปีซ้อน สะท้อนภาพ “สังคมไร้วันเกษียณ”

อย่างที่ทราบกันดีว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก ทำให้มีแรงงานที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเติบโตมากขึ้นต่อเนื่องตลอด 17 ปี