Wednesday, November 29, 2023
Home Tags แฮปปี้มีล

Tag: แฮปปี้มีล

แมคโดนัลด์ ประกาศปรับเมนู “แฮปปี้มีล” 120 ประเทศ เน้นสุขภาพ

แมคโดนัลด์ ได้ตั้งเป้าปรับปรุงและพัฒนาเมนูอาหารชุดแฮปปี้มีลใน 120 ประเทศทั่วโลก เน้นความสมดุลทางโภชนาการ ใช้วัตถุดิบที่เรียบง่าย และให้ข้อมูลทางโภชนาการโปร่งใส พร้อมกับนำนวัตกรรมทางการตลาดมาใช้ เพื่อช่วยสื่อสารการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มในเมนูอาหารชุดแฮปปี้มีล