Friday, March 31, 2023
Home Tags โต๊ะทำงาน

Tag: โต๊ะทำงาน

วิจัยพบ “คนจัดโต๊ะเป็นระเบียบ” จะทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่า

สภาพแวดล้อมในการทำงานมีผลสำคัญต่อวิธีการทำงานของเรา เมื่อพื้นที่รอบตัวยุ่งเหยิง เราก็จะเป็นแบบนั้นด้วย งานวิจัยพบว่าสภาวะกายภาพรอบตัวนั้นมีผลกับอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของคน ส่งผลต่อเนื่องถึงการตัดสินใจและความสัมพันธ์กับผู้อื่น และโต๊ะที่ไร้ระเบียบนั้นมีผลลบทำให้ความเครียดและความกังวลสูงขึ้น