Thursday, May 26, 2022
Home Tags โมนาลิซ่า

Tag: โมนาลิซ่า

ศิลปะทำเงิน! ผู้ชนะประมูลยอมจ่าย “2.9 ล้านบาท” เพื่อชม “โมนาลิซ่า” แบบไร้กระจกกั้น

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เปิดประมูล "โอกาสเข้าชมภาพ 'โมนาลิซ่า' อย่างใกล้ชิด" ร่วมกับโรงประมูล Christie's โดยผู้ชนะประมูลยอมจ่ายราคาสูงถึง 98,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.92 ล้านบาท) เพื่อโอกาสแบบครั้งเดียวในชีวิตนี้ เพราะปกติแล้วภาพโมนาลิซ่าจะถูกเก็บรักษาอย่างดี ผู้ชมต้องชมผ่านห้องกระจกเท่านั้น