Thursday, May 30, 2024
Home Tags ไอซ์แลนด์

Tag: ไอซ์แลนด์

“ฉีดวัคซีน” แล้วเข้าได้! “ไอซ์แลนด์” ประเทศแรกของ EU ที่เปิดประตูรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ข่าวดีสำหรับคนอยากล่าแสงเหนือ เพราะประเทศ "ไอซ์แลนด์" เป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรป (EU) ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก หากผ่านการฉีดวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องมีใบรับรองที่ออกโดย EU หรือองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้วเท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน WHO ยังไม่ให้การรับรองวัคซีนที่ผลิตโดยจีนและรัสเซีย