Saturday, April 20, 2024
Home Tags 3G

Tag: 3G

แมคโครมีเดีย FLASH LITE เทคโนโลยีสำหรับมือถือแห่งอนาคต

ในปัจจุบันกล่าวได้ว่าประชากรของเมืองไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงน้อยคนยิ่งนักที่ไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ใช้งานเพราะนอกจากมันจะช่วยสร้างความสะดวกสบายในการพูดคุยติดต่อสื่อสารระหว่างกันแล้ว บางคนยังอาศัยโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เรียกสั้นๆ จนติดปากว่า “มือถือ” เป็นอุปกรณ์สร้างความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง พยากรณ์อากาศ หรือแม้แต่เป็นแหล่งรวมความรู้ต่างๆ สำหรับเทคโนโลยีที่นำมาต่อยอดจนทำให้โทรศัพท์มือถือธรรมดาๆ กลายเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแต่ละแบบแต่ละสไตล์นั้น มีด้วยกันหลากหลายชนิด และหนึ่งในนั้นคือ แฟลช ไลท์ เทคโนโลยี ผลงานของบริษัท แมคโครมีเดีย อิงค์ (Macromedia Inc) เจ้าของโปรแกรม Macromedia?...