Sunday, December 5, 2021
Home Tags Mobile-First

Tag: Mobile-First

ผ่า! 9 กลยุทธ์การตลาดได้ใจ “Gen Z” แบบไม่ผิดท่า-ผิดที่

เพราะคนรุ่นใหม่หรือ Generation Z จะเติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้ครองพื้นที่ 40% ของผู้บริโภคทั้งหมดทั่วโลกภายในปี 2020 เพื่อสร้างการตลาดที่โดนใจกลุ่มนี้ ขอเชิญทุกคนไปเรียนรู้ 9 กลยุทธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ทลวงยุทธจักร Gen Z ได้โดยไม่ต้องออกแรงผิดกระบวนท่า