Sunday, April 14, 2024
Home Tags SpiceJet

Tag: SpiceJet

ห่างไว้ก่อนอุ่นใจกว่า! สายการบิน SpiceJet ออกโปรฯ ซื้อที่นั่งทั้งแถวลดราคา 40%

SpiceJet สายการบินอินเดียออกโปรโมชันพิเศษ "ประสบการณ์การบินแบบไร้สัมผัสและความกังวล" ให้ผู้โดยสารจ่ายเพิ่มซื้อที่นั่งในแถวได้ 1-2 ที่นั่งเพื่อเว้นเป็นที่นั่งว่าง ไม่ต้องนั่งติดกับใครให้กังวลใจเรื่องโรค โดยที่นั่งว่างที่จองเพิ่มจะลดราคาไป 40% ของที่นั่งปกติ