Wednesday, February 21, 2024
Home Tags Sunsilk

Tag: Sunsilk

แชมพู แตกเซ็กเมนต์สินค้ารับร้อน “แพนทีน” VS “ซันซิล” แข่งแย่งตลาดสาวมั่นรักผม

หากพูดถึงตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) สินค้าส่วนใหญ่มักจะทำตลาดโดยเน้นไปที่ “คุณประโยชน์” ของโปรดักต์หรือฟังก์ชันนอล แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไป ความต้องการผู้บิรโภคไม่เหมือนเดิม การแข่งขันก็รุนแรงขึ้น ทำให้แบรนด์สินค้าหยุดนิ่ง ทำตลาดแบบเดิมๆ ไม่ได้ นอกจากชูประโยชน์ ยังต้องเล่นกับอารมณ์ผู้บริโภคมากขึ้น ผ่าน Emotional Marketing ทำตลาดให้เข้าถึงหัวจิตหัวใจกลุ่มเป้าหมาย