Monday, June 27, 2022
Home Tags TMBAM

Tag: TMBAM

ปิดดีล! แบงก์ทหารไทย ขายหุ้น 65% ใน TMBAM ให้พรูเด็นเชียล

หลังจากประกาศข้อตกลงในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในที่สุด ดีลของ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (Eastspring) บริษัทจัดการลงทุนในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential) ได้เข้าซื้อหุ้น 65% ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM) จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) ได้เสร็จสมบูรณ์ลงในวันที่ 18 ต.ค.นี้ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะทำให้อีสท์สปริงขยายตลาดเอเชียได้เร็วขึ้น โดยมีเครือข่ายครอบคลุมเอเชีย 11 แห่ง นอกเหนือจากสำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา...