ปิดดีล! แบงก์ทหารไทย ขายหุ้น 65% ใน TMBAM ให้พรูเด็นเชียล

หลังจากประกาศข้อตกลงในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในที่สุด ดีลของ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (Eastspring) บริษัทจัดการลงทุนในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential) ได้เข้าซื้อหุ้น 65% ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM) จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) ได้เสร็จสมบูรณ์ลงในวันที่ 18 ต.ค.นี้

ภายใต้ข้อตกลงนี้จะทำให้อีสท์สปริงขยายตลาดเอเชียได้เร็วขึ้น โดยมีเครือข่ายครอบคลุมเอเชีย 11 แห่ง นอกเหนือจากสำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ขณะเดียวกันจะทำให้ TMB ซึ่งเป็นธนาคารอันดับที่ 7 ของไทย (คิดตามมูลค่าสินทรัพย์ ในเดือน มี.ค.61) เข้าถึงบริการด้านการลงทุนระดับโลกของอีสท์สปริงได้

นิค นิแคนดรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย กล่าว นับเป็นการการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจในไทย และยังเป็นส่วนเสริมที่สำคัญนอกเหนือจากธุรกิจประกันชีวิตที่กำลังเติบโตได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ TMBAM เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย บริหารสินทรัพย์ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) กว่า 10,000 ล้านปอนด์ (430,000 ล้านบาท) เติบโตกว่าร้อยละ 26 ต่อปีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

กาย สแตร๊ปป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ กล่าวว่า การทำงานต่อไปจากนี้จะมุ่งโฟกัสการทำงานใน 3 ส่วน ได้แก่ การสร้างโซลูชั่นการลงทุน ทั้งจากกลยุทธ์การลงทุนที่มีอยู่ของอีสท์สปริงหรือการพัฒนาขึ้นใหม่ การผสานการทำงานร่วมกันของทีมงานด้านการลงทุน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความชำนาญพร้อม และการเสริมสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย ด้วยการมุ่งฝึกอบรมทีมงานโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมและโซลูชั่นด้านดิจิทัล

พรูเด็นเชียล ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ผ่านบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มีลูกค้าในประเทศไทยกว่า 1.5 ล้านคน และบริหารสินทรัพย์มากกว่า 100,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2561)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM) เป็นบริษัทในเครือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) มีสาขามากกว่า 400 สาขา และลูกค้ารายย่อยกว่า 6.4 ล้านราย (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ปัจจุบัน TMBAM บริหารสินทรัพย์ประเภทต่างๆ กว่า 422,000 ล้านบาท (เทียบเท่ากับ 10,000 ล้านปอนด์ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561)

จากการบรรลุข้อตกลงในครั้งนี้ TMBAM จะกลายเป็นบริษัทร่วม (Associated Company) ของTMB