Wednesday, December 7, 2022
Home Tags AI Technology

Tag: AI Technology

‘G-Able’ ผนึก ‘UTC จุฬาฯ’ ติดตั้ง ‘NVIDIA DGX A100’ สำหรับใช้พัฒนา ‘AI’ รายแรกในไทย

หากพูดถึง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ ‘AI’ (Artifact Intelligence) อาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องใหม่มาก แต่จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก แค่หยิบสมาร์ทโฟนมาถ่ายรูปก็มี AI เข้ามาช่วยโฟกัสรูปให้แล้ว และในยุคที่ ‘ข้อมูล’ หรือ Data ที่ เปรียบเสมือน ‘the new oil’ ข้อมูลกลายเป็นพื้นฐานหลักในการผลักดันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล AI...