Saturday, December 2, 2023
Home Tags Andrew Cuomo

Tag: Andrew Cuomo

นิวยอร์ก วางเเผนเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง เตรียมให้ตรวจเชื้อ COVID-19 ได้ตามร้านขายยา

มหานครนิวยอร์ก เมืองที่มียอดผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 มากที่สุดในสหรัฐฯ วางเเผน "เปิดเศรษฐกิจ" อีกครั้ง หลังพ้นเขตล็อกดาวน์ในวันที่ 15 พ.ค. ที่จะถึงนี้ พร้อมจะเริ่มให้ตรวจเชื้อได้ตามร้านขายยา Andrew Cuomo ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก เปิดเผยว่า กลยุทธ์เปิดเศรษฐกิจของนิวยอร์กจะเป็นเเบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเฟสเเรกจะเริ่มเปิดภาคการก่อสร้างและการผลิตก่อน จากนั้นเฟสสองจะประเมินธุรกิจตามสถานการณ์เเละความสำคัญ แต่ละเฟสจะห่างกัน 2 สัปดาห์ เพื่อวัดผลกระทบของการเปิดเศรษฐกิจ ซึ่งต้องดูอัตราผู้ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้ติดเชื้อว่าจำนวนไม่เพิ่มขึ้นด้วย โดยพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเปิดเศรษฐกิจในเร็ว ๆ...