Thursday, April 18, 2024
Home Tags Bringback Recycle

Tag: Bringback Recycle

ช้างออกบรรจุภัณฑ์ “Recyclable Pack” ชูเรื่องการใช้ซ้ำ และ ทิ้งถูกที่ นำร่องเป็นองค์กรเพื่อความยั่งยืนมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

เครื่องดื่มตราช้าง ออก ช้าง โคลด์ บรูว์ “Recyclable Pack” บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องการนำกลับมาใช้ซ้ำ ด้วยรูปลักษณ์สวยงาม วัสดุพรีเมียม ทนทาน เพิ่มความสะดวกสบายให้กลุ่มลูกค้า พร้อมชูแนวคิดเรื่องความยั่งยืนขององค์กร รณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมการใช้ซ้ำ และ ทิ้งให้ถูกที่ อันเป็นหัวใจของการลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ตั้งใจนำร่องเป็นก้าวแรกในฐานะภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่จะทำให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องใกล้ตัว ตลอดมา เครื่องดื่มตราช้าง หนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องดื่ม (Beverage Industry) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม...