Sunday, October 2, 2022
Home Tags Cafe Amazon for chance

Tag: Cafe Amazon for chance

10 เรื่องน่ารู้ Cafe Amazon for Chance ทำไมร้านกาแฟต้องมีบาริสต้าเป็นคนพิการ?

กลายเป็นทิศทางของร้านกาแฟหลายแห่ง ที่เริ่มมีการสร้างโมเดลใหม่ โดยการให้โอกาสผู้พิการมาเป็นบาริสต้าชงกาแฟ โดยพามาถอดรหัสร้าน Cafe Amazon for chance ภายใต้ตระกูล Cafe Amazon มีแนวคิดในการเริ่มต้นทำโครงการนี้อย่างไร จนปัจจุบันสามารถสร้างงานให้กับผู้พิการไปแล้วกว่า 33 คน