Tuesday, March 28, 2023
Home Tags Conscious Lifestyles

Tag: Conscious Lifestyles

รู้จัก Consciouslites ผู้บริโภคใหม่มาเเรง “ทำดีพร้อมเเชร์” ยอมจ่ายเเพงให้เเบรนด์ช่วยสังคม

พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล “เปลี่ยนเเปลง” ตลอดเวลา เป็นเรื่องสำคัญที่ธุรกิจและเเบรนด์ต่างๆ ต้อง “ปรับตัว” ให้ทันและตอบสนองความต้องการของตลาดให้ตรงจุด อย่างที่ทราบกันว่า ทุกวันนี้เทรนด์ “รักษ์โลก” เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น เมื่อโลกต้องเผชิญทั้งโรคระบาด ภัยธรรมชาติ ภาวะโลกร้อนเเละความไม่เท่าเทียมในสังคม ความตระหนักเหล่านี้ก่อให้เกิดพฤติกรรมผู้บริโภคเเบบใหม่ที่เรียกว่า “Consciouslites” หรือกลุ่มคนที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม พวกเขามีเเนวโน้ม “ยอมจ่ายเเพง” ให้กับแบรนด์ที่มีการช่วยเหลือสังคม พร้อม “เเชร์เรื่องราว” ของตัวเองเเละช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ผลิตภัณฑ์เเละเเบรนด์ที่สนับสนุนผ่านโซเชียลด้วย รู้จักผู้บริโภค Consciouslites  ผลวิจัยล่าสุดในหัวข้อ “The Rise of Conscious...