Home Tags Contactless Delivery

Tag: Contactless Delivery

“Grab-KFC” พร้อมใจ! ออกมาตรการ Contactless Delivery ส่งอาหารแบบไร้การสัมผัส

เมื่อธุรกิจเดลิเวอรี่กำลังเป้นที่นิยมในช่วงสถานการณ์แบบนี้ ทาง Grab และ KFC จึงออกมาตรการใหม่ เป้นการส่งอาหารโดยไร้การสัมผัสระหว่างผู้ส่ง และผู้สั่ง เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงเชื้อ COVID-19