Sunday, October 2, 2022
Home Tags Cross Belt Sorter

Tag: Cross Belt Sorter

ยักษ์ขยับ! ไปรษณีย์ไทยปูพรม “เครื่องคัดแยกพัสดุแบบกล่อง” รองรับได้ 6.5 ล้านชิ้นต่อเดือน

ไปรษณีย์ไทยติดตั้งเครื่องคัดแยกพัสดุแบบกล่อง (Cross Belt Sorter) ที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ สามารถคัดแยกสิ่งของได้กว่า 6.5 ล้านชิ้นต่อเดือน ตั้งเป้าติดตั้งอีก 6 แห่งในปีหน้า รองรับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ