Wednesday, September 23, 2020
Home Tags Danang

Tag: Danang

“เวียดนาม” ยกเลิกอพยพเมือง “ดานัง” แต่สั่งล็อกดาวน์ 15 วัน ระงับการเข้าออกทั้งหมด

เวียดนามสั่งระงับทุกเที่ยวบินเข้าออกจากดานังเป็นเวลา 15 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 14 คนในเมืองนี้