Wednesday, November 29, 2023
Home Tags Esprit

Tag: Esprit

แบรนด์เสื้อผ้า Esprit เตรียมยกเครื่องธุรกิจใหม่ เน้นขายสินค้าราคาแพงมีคุณภาพแทน

Esprit แบรนด์เสื้อผ้าจากฮ่องกง เตรียมยกเครื่องธุรกิจใหม่ หลังจากไม่สามารถสู้กับคู่แข่งในสินค้าประเภท Fast Fashion ได้ และทำให้ต้องปิดสาขาในเอเชียไปมากถึง 56 สาขา ล่าสุดเตรียมขายสินค้าที่มีคุณภาพและมีราคาแพงมากขึ้น