Saturday, March 2, 2024
Home Tags For All Well-Being

Tag: For All Well-Being

รู้จัก RISC by MQDC ศูนย์วิจัยฯ เพื่อ “ความเป็นอยู่ที่ดี” ของทุกชีวิต ลงลึกงานวิจัย 5 ด้าน...

โลกของเรายังต้องการงานวิจัยและนวัตกรรมอีกมากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ “ความเป็นอยู่ที่ดี” ให้กับทุกชีวิตอย่างยั่งยืน RISC by MQDC จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นมากว่า 10 ปี เพื่อรวบรวมนักวิจัยและนวัตกรเข้ามาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ โดยมีการทำงานวิจัยลงลึกไปใน 5 ด้าน (RISC’s 5 Hubs Research) ที่จะช่วย “เปลี่ยนโลก” ไปสู่ความยั่งยืนทั้งในวันนี้และสู่อนาคต รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC...

‘MQDC’ ย้ำมาตรฐานระดับเวิล์ดคลาส คว้ารางวัล ‘LEED Gold’ ในโครงการ “เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล...

สำหรับ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) คือเกณฑ์มาตรฐานรับรองอาคารเขียว ที่ให้ความสำคัญครอบคลุมการออกแบบอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การดำเนินการ และการบริหารงาน ที่มุ่งสู่การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นโปรแกรมชั้นนำระดับนานาชาติสำหรับการออกแบบและก่อสร้างอาคารอย่างยั่งยืน การได้รับการรับรองจาก LEED เปรียบเสมือนได้รับการรับรองว่ามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง เพราะการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยในทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้อยู่อาศัยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งการอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ และการจัดการขยะ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย ดังนั้น...

เปิด 4 เทรนด์อนาคตแห่ง “การอยู่อาศัย” จากงานวิจัยถ่ายทอดแนวคิดสู่โครงการอสังหาฯ ของ MQDC ภายใต้แนวทาง ‘For All Well-Being’

FutureTales Lab และ RISC สองศูนย์วิจัยในเครือ MQDC วิจัยพบ 4 เทรนด์การอยู่อาศัยที่สำคัญและส่งผลต่ออสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ความต้องการพื้นที่มากกว่าความสะดวก, เศรษฐกิจติดบ้าน, ประชากรเพื่อโลกอนาคต และ แนวคิดผู้สูงวัยในถิ่นที่อยู่อาศัย สู่การออกแบบที่ตอบโจทย์ในทุกโครงการที่อยู่อาศัยของ MQDC พร้อมเปิดอาณาจักร “เดอะ ฟอเรสเทียส์” (THE FORESTIAS) โครงการบนถนนบางนา กม.7สร้างขึ้นเพื่อความยั่งยืน “วิสิษฐ์...