Saturday, April 20, 2024
Home Tags Friendly Design

Tag: Friendly Design

การเติบโตของ ‘PTT Station’ สู่บทใหม่ของการเป็น ‘ศูนย์กลางชุมชน’ ที่เติมเต็มทุกความสุข ให้ผู้คนและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ ‘PTT Station’ กำลังเดินทางเข้าสู่การเติบโตครั้งสำคัญ ด้วยการเป็น  “Living Community” ที่เติมเต็มทุกความสุขให้ทั้งผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จากเเหล่งรวมความครบครันของนักเดินทางเเบบ ‘Life Station’ สู่การเป็น ‘Living Community’ ศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขและก้าวไปพร้อมๆ กับทุกชนชนไทย...การปรับตัวเเละเปลี่ยนเเปลงครั้งนี้ น่าจับตามองไม่น้อย ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมัน ติดตลาดอย่าง PTT Station อยู่ภายใต้การดูเเลของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก...