การเติบโตของ ‘PTT Station’ สู่บทใหม่ของการเป็น ‘ศูนย์กลางชุมชน’ ที่เติมเต็มทุกความสุข ให้ผู้คนและสิ่งแวดล้อม


วันนี้ ‘PTT Station’ กำลังเดินทางเข้าสู่การเติบโตครั้งสำคัญ ด้วยการเป็น  Living Community” ที่เติมเต็มทุกความสุขให้ทั้งผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

จากเเหล่งรวมความครบครันของนักเดินทางเเบบ ‘Life Station’ สู่การเป็น ‘Living Community’ ศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขและก้าวไปพร้อมๆ กับทุกชนชนไทย…การปรับตัวเเละเปลี่ยนเเปลงครั้งนี้ น่าจับตามองไม่น้อย

ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมัน ติดตลาดอย่าง PTT Station อยู่ภายใต้การดูเเลของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ที่มีมากกว่า 1,900 สาขาในประเทศไทยและกว่า 300 แห่งในต่างประเทศ ครองเบอร์หนึ่งมาร์เก็ตเเชร์ผู้ค้าน้ำมันอันดับ 1 ในไทยมาโดยตลอด โดย OR วางเป้าหมายภายในปี 2568 จะมีการขยายสาขา PTT Station ในประเทศไทยครอบคลุมกว่า 2500 แห่ง

ดังนั้น ไม่ว่าใครจะเดินทางไปที่ไหน เหนื่อยล้าเเละอยากแวะพัก หรือเข้าไปทำธุระส่วนตัวเล็กๆ น้อย ก็จะพบกับ PTT Station ที่ครอบคลุมในทุกแห่ง ทุกชุมชนทั่วประเทศ

ประกอบกับตอนนี้ทาง OR มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าและสร้างพลังบวกให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งดำเนินธุรกิจโดยนำความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ในการออกแบบรูปแบบทางธุรกิจ ด้วยแนวคิด Retailing Beyond Fuel” ที่มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค พร้อมกับดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

จึงนำมาสู่แนวคิด  ‘Living Community’ ศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มและเติบโตไปกับชุมชน นับเป็นอีกกลยุทธ์ที่จะช่วยรักษาจุดเเข็งเดิมในเรื่องคุณภาพเเละความครบครัน ไปพร้อมๆ กับพัฒนารูปแบบความสุขทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ โดยจะเน้นให้ความสำคัญกับการเติมเต็มความสุขของลูกค้าในทุกระดับ เพื่อสร้างรอยยิ้ม และเติบโตไปพร้อมชุมชน ผ่าน 3 องค์ประกอบ ดังนี้


เติมเต็มความสุขให้ ‘ผู้คน’

การเข้าใจ Pain Point ของผู้บริโภค ถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาสินค้าเเละการสร้างสรรค์บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายให้ทุกคน ‘เข้าถึงได้’ นั้น ชี้ให้เห็นถึงการใส่ใจเป็นอย่างดี จากโครงการต่างๆ ของ PTT Station

  • อุ่นใจเมื่อมี ‘จุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง’

เเน่นอนว่า ‘เรื่องฉุกเฉิน’ นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกครั้งที่มีการเดินทางทั้งกับรถและคน ดังนั้นการมี ‘จุดแวะพัก’ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในทุกครั้งที่เกิดปัญหาจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

จากความเข้าใจนี้ PTT Station จึงจัดตั้งจุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง ซึ่งเป็นจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจุดซ่อมรถเบา ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินโดยทันที เพื่อเติมเต็มความสุขให้คนเดินทาง

“เป็นปั๊มน้ำมันรูปแบบใหม่ที่เปรียบเสมือนเพื่อนเดินทาง เห็นป้ายไกลๆ ก็รู้สึกอุ่นใจในยามที่เจอเรื่องไม่คาดคิด”

  • Friendly Design ห่วงใยให้ทุกคน

อีกหนึ่ง Pain Point สำคัญที่บางครั้งก็กลายเป็น ‘อุปสรรคใหญ่’ ในการเดินทาง เมื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะ สำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษในสถานีบริการน้ำมันทั่วไปนั้นยังไม่ครบครัน

ความไม่พร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ ทำให้บางครั้งผู้สูงอายุหรือผู้ทุพพลภาพ รู้สึกว่าพวกเขาร่วมออกเดินทางไปกับครอบครัวได้ลำบาก

ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนสามารถเดินทางได้เเบบไม่มีข้อจำกัด  PTT Station จึงออกแบบพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน ให้เหมาะกับ ‘คนทุกเพศภาวะ’ เพื่อสร้างความอุ่นใจว่าทุกคนจะได้เดินทางไปกับครอบครัวอย่างสะดวกสบาย

เติมเต็มความสุขให้ ชุมชน

จากการสั่งสมประสบการณ์ที่ได้ดูแลคนไทยมายาวนาน วันนี้ PTT Station มองไปไกลกว่าภาคธุรกิจ เเต่ลงลึกไปถึงภาคสังคม ด้วยการร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชน ผ่านการนำเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของแต่ละท้องถิ่น มาสร้าง ‘โอกาสและรายได้’ ให้ผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ ดังที่จะเห็นผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

  • พื้นที่ปันสุข…สร้างรอยยิ้มของเกษตรกร

โดย PTT Station จะสนับสนุนและจัดสรรพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน ให้เกษตรกรมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาในการหาช่องทางจำหน่ายผลิตผล

  • ตลาดวิถีชุมชน และโครงการไทยเด็ด…สร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชน

PTT Station พัฒนาเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านในชุมชนรอบๆ สถานีบริการน้ำมัน เข้ามาจำหน่ายสินค้าของชุมชนได้ และยังมีจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการไทยเด็ดที่คัดสรรของเด็ดของวิสาหกิจชุมชน  นับเป็นการสนับสนุนความภาคภูมิใจและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี

  • ตกแต่งอัตลักษณ์…สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชน

PTT Station โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวไทย ผ่านงาน ‘ดีไซน์’ ตกแต่งให้ภายใน PTT Station มีเเลนด์มาร์กสำคัญที่ชู ‘เอกลักษณ์พิเศษ’ ของแต่ละภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ กระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งเสริมรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจของชุมชน  (*เฉพาะ PTT Station Flagship 9 แห่ง)

เติมเต็มความสุขให้ สิ่งแวดล้อม

ในโลกยุคใหม่ ‘สิ่งเเวดล้อม’ กลายเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ ที่ภาคธุรกิจไม่ควรมองข้าม PTT Station จึงมุ่งดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยเฉพาะกับผู้คนในชุมชนและท้องถิ่นโดยรอบที่มีสถานีบริการฯ ตั้งอยู่ ผ่านการดำเนินงานและโครงการที่ช่วยลดมลพิษ รวมทั้งการพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานธรรมชาติ อาทิ เช่น

  • EV Station…ลดการเกิดมลพิษ

เพื่อรองรับเทรนด์พลังงานสะอาดที่ผู้บริโภคหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น PTT Station มีจุดชาร์จไฟ EV Station ให้กับรถไฟฟ้า โดยมีเเผนจะขยายให้ครบในเส้นทางหลักทั่วทุกภูมิภาคภายในปี 2564 เพื่อสนับสนุนการลดการใช้มลพิษ ให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์ ชุมชนมีชีวิตดีขึ้น

  • แยก แลก ยิ้ม…ให้กับโลกและชุมชน

PTT Station พัฒนาโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการขยะอย่างถูกต้อง และยังช่วยดูแลสังคม ด้วยการนำขยะที่แยกไปขายนำเงินไปสร้างสาธารณประโยชน์ให้ตามความต้องการที่ชุมชนรอบๆ PTT Station นั้นต้องการ โดยล่าสุดมีชุมชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากการขายขยะแล้วมากกว่า 3,000 โครงการ

นอกจากนี้ เชื่อว่าหลายคนเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆ ตัดสินใจเลือกจะเข้าใช้บริการ PTT Station เพราะมี ‘ห้องน้ำที่สะอาด’ ก็เป็นอีกเรื่องเล็กๆ ที่ทำให้เหล่าแม่บ้านที่ตั้งใจทำความสะอาด มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

รวมไปถึงการแวะเติมน้ำมัน ก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับพนักงาน และน้ำมันดีเซลที่เติมยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวสวนปาล์มในทางอ้อมได้อีกด้วย

การสร้าง ‘Living Eco System’ สู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมันของ  PTT Station จึงสะท้อนภาพการใช้ชีวิตที่เติมเต็มความสุขได้ ‘โดยไม่รู้ตัว’ ทั้งผ่านการเเวะเข้าห้องน้ำ การซื้อของฝาก ซื้อสินค้าชุมชน การมากินข้าว พักดื่มกาแฟ การเติมน้ำมัน หรือแม้แต่กระทั่งการเอาขยะมาทิ้ง ฯลฯ

 นี่จึงความมุ่งหวังบทใหม่ของ ‘PTT Station’ ที่จะเข้ามาร่วมเติมเต็มความสุขในการเดินทางของคนไทย พร้อมจะเติบโตเเละก้าวไปพร้อมๆ กันกับชุมชน