Thursday, October 5, 2023
Home Tags Game Changers

Tag: Game Changers

ตามติด “วิถีคนรวย” เอเชียแปซิฟิก ซื้อของหรู ช้อปจิวเวลรี ติดโซเชียล จ่ายเพื่อรักษ์โลก

จากสถิติในเอเชียแปซิฟิกมีจำนวนคนมั่งคั่งสูงถึง 18% ของประชากรทั้งหมด นับเป็น 20.64 ล้านคน หรือมีรายได้เฉลี่ยร่วม 20 ล้านล้านบาทต่อเดือน สำหรับคนเอเชีย และ 1 แสนล้านบาทสำหรับคนไทย   Ipsos Thailand เปิดเผยผลสำรวจ “วิถีชีวิตกลุ่มคนมั่งคั่งในเอเชีย” โดยคนรวยชาวไทยกว่า 62% เต็มใจที่จะจ่ายแพงกว่าสำหรับสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ 53% ยินดีที่จะอุดหนุนสินค้าของไทย นับเป็นอัตราที่สูงกว่าคนมั่งคั่งชาวเอเชีย...