Sunday, February 5, 2023
Home Tags GC

Tag: GC

ผู้นำ 5 องค์กรธุรกิจชั้นนำเปิดมุมมองทางรอดสู่ความยั่งยืนผ่านธุรกิจ บนเวที SX2022

ในขณะที่โลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในสังคม ภาคธุรกิจไม่เพียงมีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตเพื่อความยั่งยืนของทุกคนบนโลกนี้ด้วย นอกจากผนึกกำลังกันจัดงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2022 แล้ว ซีอีโอจากทั้ง 5ของบริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด...

ไทยเบฟ-ไทยยูเนียน-GC สร้างปรากฎการณ์ของ “พลังร่วม” ด้านความยั่งยืนแห่งปี คนร่วมงานคึกคักใน“Thailand Sustainability Expo 2020”

เรียกว่าเป็นการร่วมพลังสร้างปรากฎการณ์งานด้านความยั่งยืนแห่งปีที่ได้รับความสนใจ และมีผู้ร่วมกันกันอย่างคึกคักตลอดทั้ง 4 วัน สำหรับงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ที่จัดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” จากความร่วมมือของ 3 องค์กรผู้นำด้านความยั่งยืนที่นำโดย ภายใต้การนำของ 3 บิ๊ก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท...