We are GEN S จาก GC บริษัทหนึ่งเดียวในไทย คว้ารางวัลแคมเปญประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากเวที PR Awards Asia-Pacific 2024


การทำแคมเปญการตลาดในยุคนี้ ไม่ใช่แค่ทำเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ต้องทำให้เกิดอิมแพ็คสำคัญต่อสังคม เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อในอนาคต

ซึ่ง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ทำถึงของจริง! ส่งแคมเปญสุดจึ้งอย่าง We are GEN S คว้ารางวัลแคมเปญประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี ระดับ Bronze กลุ่ม Corporate Brand จากเวที PR Awards Asia-Pacific 2024 เรียกว่าเป็นตัวแทนบริษัทไทยหนึ่งเดียวที่คว้ารางวัลจากเวทีนี้

“We are GEN S” เป็นแคมเปญเอกลักษณ์สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงความยั่งยืนให้เข้าใจง่ายและทำได้จริงด้วยหลากหลายไอเดียการใช้ชีวิตในแบบ Net Zero Lifestyles ปลุกไฟ “GEN S..Generation Sustainability คนเจนใหม่หัวใจยั่งยืน” ไม่จำกัดเพศ อาชีพและวัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกู้โลกเดือด ผ่านแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ทั่วโลก (https://gcgens.com/) ด้วยแนวคิดหลักที่ไม่ใช่แค่ให้ความรู้ แต่เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มการกระทำที่มีความรับผิดชอบต่อโลก โดยครอบคลุมการมองเห็นทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ กว่า 142 ล้านครั้ง ส่งผลให้เกิด GEN S คำมั่นสัญญาเพื่อโลกที่ดีขึ้น กว่า 1,800 ความมุ่งมั่น

ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร GC กล่าวว่า

“พวกเรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ที่ผ่านมา GC มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้การสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) (ESG) พร้อมมุ่งมั่นส่งเสริมความยั่งยืนให้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยขยายความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก GC ตระหนักเสมอว่า บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล สร้างสมดุลที่ยั่งยืนให้กับทุกชีวิต เพื่อส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิมให้คนรุ่นต่อไป และเราเชื่อว่า โลกที่ยั่งยืนสามารถเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันของทุกคน”

แคมเปญ “We are GEN S” เริ่มเปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา สามารถสร้างความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วม ในการรับชมวิดีโอมากกว่า 9.7 ล้านครั้ง ผ่านการเล่าเรื่องด้วยตัวละครที่เป็นเด็กประถมคนหนึ่ง ซึ่งกำลังจะเป็นอนาคตของชาติในอนาคต พร้อมกับเล่าถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจวัตรประจำวันที่ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้ เช่น รับประทานอาหารให้หมด ลด Food Waste, ปิดน้ำ และถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้, การใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรซ้ำ ใช้อย่างคุ้มค่า หรือ ช่วยคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เป็นต้น

ความทุ่มเทที่ GC ดำเนินการนี้ เพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ GC ในการสร้างโลกที่ยั่งยืน ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ และ “We are GEN S” ยังก่อเกิดการดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีแนวโน้มสนใจกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนเพิ่มอีก 62 ธุรกิจ ที่อาจสร้างความร่วมมือกันในอนาคต

เหตุผลหลักที่ทำให้ GC ได้รับรางวัลนี้ไม่ได้มาจากการทำหนังโฆษณาดีอย่างเดียว เพื่อสร้างการรับรู้  แต่จุดประสงค์หลักคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน ทำให้เกิดวินัยใหม่ๆ ในแบบคน GEN S ล้วนแล้วเป็นกิจวัตรประจำวันที่ใกล้ตัวทั้งสิ้น แต่หลายคนละเลยไป เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับสังคม เกิด Call to Action ที่ทำได้จริง

นับเป็นหนึ่งในรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเอเชียสำหรับแคมเปญประชาสัมพันธ์ที่โดดเด่น สะท้อนความทุ่มเทของ GC ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2593

สำหรับงาน PR Awards Asia-Pacific 2024 ครั้งที่ 23 จัดขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จัดขึ้นโดย Campaign Asia-Pacific นิตยสารชั้นนำด้านการตลาด และการโฆษณาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับเป็นเวทีรางวัลด้านการสื่อสารที่ดำเนินงานมากว่า 20 ปี โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ กว่า 72 คน ทั่วโลกเป็นผู้ตัดสิน เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่โดดเด่นในภูมิภาค โดยคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีกลยุทธ์การสื่อสารที่โปร่งใสและมีผลกระทบที่สำคัญต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รางวัลนี้จึงเน้นย้ำถึงความสามารถของ GC ในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593