Saturday, April 20, 2024
Home Tags Golden Week

Tag: Golden Week

ปริมาณชาวจีนท่องเที่ยวภายในประเทศช่วง Golden Week กลับมาเติบโตกว่าปี 2019 เล็กน้อยแล้ว

ปริมาณชาวจีนท่องเที่ยวภายในประเทศช่วง Golden Week กลับมาเติบโตก่อนช่วงเวลาแพร่ระบาดของโควิดเล็กน้อยแล้ว หลังจากที่จีนต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจพักใหญ่ อย่างไรก็ดีหลายตัวเลขนั้นยังน่ากังวลไม่น้อยเนื่องจากต่ำกว่าเป้าที่รัฐบาลจีนได้วางไว้ด้วยซ้ำ

สำรวจการจับจ่ายชาวจีนช่วง ‘Golden Week’ ยังคง ‘เติบโต’ แม้ ‘คนจน’ จะเพิ่มขึ้น

ผ่านไปแล้วสำหรับช่วง ‘Golden Week’ หรือวันหยุดยาวของของจีนวันที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-8 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยหยุดยาว 7 วัน ก็เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักลังจากเจอ COVID-19 ไป ซึ่งปกติแล้วช่วงหยุดยาวดังกล่าวชาวจีนส่วนใหญ่จะออกเดินทางไปต่างประเทศ แต่ปีนี้ไม่สามารถทำได้ จึงได้เห็นภาพการท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลภายในประเทศแทน