ปริมาณชาวจีนท่องเที่ยวภายในประเทศช่วง Golden Week กลับมาเติบโตกว่าปี 2019 เล็กน้อยแล้ว

ภาพจาก Shutterstock
ปริมาณชาวจีนท่องเที่ยวภายในประเทศช่วง Golden Week กลับมาเติบโตก่อนช่วงเวลาแพร่ระบาดของโควิดเล็กน้อยแล้ว หลังจากที่จีนต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจพักใหญ่ อย่างไรก็ดีหลายตัวเลขนั้นยังน่ากังวลไม่น้อยเนื่องจากต่ำกว่าเป้าที่รัฐบาลจีนได้วางไว้ด้วยซ้ำ

กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจีนได้เปิดเผย จำนวนการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วง Golden Week อยู่ที่ 826 ล้านเที่ยว เติบโต 4.1% ทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 753,430 ล้านหยวน หรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 3.83 ล้านล้านบาท

โดยรายได้จำนวนดังกล่าวถือว่าเติบโตจากปี 2019 แล้ว 1.5% ถือเป็นการกลับมาเติบโตครั้งแรก หลังการแพร่ระบาดของโควิด

การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจีนนั้นดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจีนได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเดือนธันวาคมของปี 2022 ที่ผ่านมา หลังใช้ยาแรงด้วยมาตรการโควิดเป็นศูนย์มาเป็นระยะเวลายาว และมาตรการดังกล่าวกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงเศรษฐกิจจีนเองด้วย

ช่วง Golden Week นั้นเป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ตามประเพณีของจีน รวมถึงยังเป็นวันหยุดประจำชาติในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี แต่ในปีนี้รัฐบาลจีนได้ประกาศวันหยุดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 กันยายน จนถึงวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม ซึ่งระยะเวลาที่ยาวมากขึ้นถึง 8 วันทำให้ชาวจีนได้เดินทางท่องเที่ยว มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย

ปกติแล้วช่วง Golden Week ของชาวจีนจะมีระยะเวลาเพียงแค่ 7 วันเท่านั้น

อย่างไรก็ดีตัวเลขดังกล่าวที่ถือว่าต่ำกว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจีนได้กล่าวกับ CCTV สื่อในประเทศจีนว่าตัวเลขการเดินทางของชาวจีนน่าจะอยู่ที่ราวๆ 896 ล้านครั้ง และรายได้จากการท่องเที่ยวน่าจะอยู่ที่ราวๆ 782,500 ล้านหยวน

จากบทวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ที่ออกเมื่อเช้าวันจันทร์ (9 ตุลาคม) ยังได้ชี้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางภายในประเทศจีนนั้นมีจำนวนน้อยกว่าช่วงเดือนพฤษภาคม โดยมองว่าความต้องการในการท่องเที่ยวลดลง แต่ในช่วง Golden Week ของจีนแสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้จ่ายของชาวจีนพุ่งสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดของโควิด ซึ่งแสดงให้เห็นการฟื้นตัวของภาคบริโภคของจีน

นอกจากนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีน ได้รายงานตัวเลขบันทึกการเดินทางเข้าและออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 11.8 ล้านครั้งในช่วงวันหยุด เฉลี่ยคิดเป็นเกือบ 1.5 ล้านเที่ยวต่อวัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือว่าเป็น 85.1% ของระดับในปี 2019 ก่อนมีการแพร่ระบาดของโควิด

ตัวเลขดังกล่าวยังถือว่าต่ำกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งรายงานโดยสื่อของรัฐบาลจีน ที่คาดการณ์ว่าจะมีการเดินทางข้ามพรมแดนเกือบ 1.6 ล้านครั้งต่อวัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้ยังแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่ออกนอกประเทศยังถือว่าฟื้นตัวได้ช้าและต้องใช้เวลาฟื้นตัว