Wednesday, December 2, 2020
Home Tags GroupM Focal 2020

Tag: GroupM Focal 2020

เจาะลึกพฤติกรรมชาวไทยที่ ‘เปลี่ยนไป’ เพราะ COVID-19 และ 4 เรื่องที่นักการตลาดต้อง ‘ปรับ’ เพื่อรับมือ

ถือเป็นธรรมเนียมของทุกปีที่ ‘GroupM’ ที่มาเปิดเผยถึงเทรนด์ต่าง ๆ ของวงการ Marketing และในปีนี้ก็ได้จัดงาน ‘GroupM FOCAL 2020’ ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษกว่าปีอื่น ๆ เนื่องจากมีการระบาดของไวรัส COVID-19 โดย ณีว มาวิจักขณ์ Managing Partner - Marketing & Development, GroupM Thailand และ แพน จรุงธนาภิบาล Associate Director - Marketing & Development, GroupM Thailand ที่จะมาอัพเดทถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในประเทศไทยหลังจากมี COVID-19 เข้ามาเป็นตัวแปร