Thursday, January 21, 2021
Home Tags GULF Sparks Smiles

Tag: GULF Sparks Smiles

เพราะสุขภาพฟันสำคัญ! “กัลฟ์” ร่วม “ทันตะ จุฬาฯ” ส่งหน่วยเคลื่อนที่ “รักษาฟันฟรี” ให้ชุมชน

0
มากกว่าครึ่งของประชากรโลกกำลังประสบปัญหาสุขภาพฟันและบั่นทอนคุณภาพชีวิต รวมถึงประเทศไทยก็มีกลุ่มประชากรที่ประสบปัญหาอย่างเดียวกัน ทำให้กลุ่มบริษัท “กัลฟ์” ประสาน “ทันตะ จุฬาฯ” ร่วมกันทำโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เข้ารักษาฟรีให้กับชุมชนกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบโจทย์สุขภาพฟันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ในขณะที่ค่ารักษาทางทันตกรรมนั้นสูงขึ้นทุกปี โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ออกเดินทางไปแล้ว 3 ครั้งใน 3 พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร...

‘กัลฟ์’ ผนึก ‘ทันตะ จุฬาฯ’ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่แบบ New Normal ลงพื้นที่รักษาฟันฟรี แก่คนในชุมชน

0
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสิตมน รัตนาวะดี (แถวยืน ที่ 10 จากซ้าย) ในนามตัวแทน นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ทพ. ดร....