Wednesday, December 7, 2022
Home Tags Hino

Tag: Hino

ฉาวต่อ Hino ยอมรับปลอมข้อมูลการปล่อยมลพิษในเครื่องยนต์บางรุ่นตั้งแต่ปี 2003

ฮีโน่ผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่ได้ยอมรับว่าปลอมข้อมูลการปล่อยมลพิษในเครื่องยนต์บางรุ่นตั้งแต่ปี 2003 ซึ่งอาจกระทบกับรถบรรทุกจำนวนมากกว่า 6 แสนคัน ซึ่งอาจสร้างผลกระทบให้กับยักษ์ใหญ่ยานยนต์อย่าง Toyota ในภายหลังได้ บริษัทผู้ผลิตรถบรรทุกชื่อดังอย่าง Hino ซึ่งเป็นบริษัทลูกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่างโตโยต้า (Toyota) ได้ยอมรับว่ามีการปลอมแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์และประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงเป็นระยะเวลานานและในรุ่นต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2003 สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ผลิตรถบรรทุกจากประเทศญี่ปุ่นรายนี้อาจต้องใช้เวลายาวนานในการฟื้นฟูความน่าเชื่อถือกลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบอิสระของบริษัทนั้นได้พบว่าการปลอมแปลงข้อมูลนั้นถือว่ามีมากกว่าที่คาดไว้ซึ่งทำให้เรื่องดังกล่าวอาจสร้างผลกระทบกับบริษัทในระยะยาว Satoshi Ogiso ประธานบริษัท Hino ได้กล่าวขอโทษกับกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงจะมีการออกมาตรการรับผิดชอบอันเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในยุคปัจจุบันและอดีต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันทาง Hino เองเตรียมยกเลิกการส่งมอบรถบรรทุกขนาดเล็ก...