Thursday, February 29, 2024
Home Tags Holistic Lifetime Care

Tag: Holistic Lifetime Care

“The Aspen Tree” ร่วม “สถาบันปัญญาภิวัฒน์” เปิดอบรม “นักบริบาล” ผู้ดูแล “วัยอิสระ” ระดับโลก

โครงการ “The Aspen Tree The Forestias” ผู้ดำเนินธุรกิจดูแลวัยอิสระแบบครบวงจร จับมือ “สถาบันปัญญาภิวัฒน์” เปิดหลักสูตร “Care Angel Program” เทรนนิ่ง “นักบริบาล” ร่วมพัฒนาหลักสูตรโดย “Baycrest” ผู้นำการดูแลวัยอิสระ ด้วยมาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพเข้ามาดูแลและให้การบริการ “วัยอิสระ” ภายในโครงการ The Aspen...