Friday, February 23, 2024
Home Tags HPP (High Pressure Processing)

Tag: HPP (High Pressure Processing)

รู้จักแบรนด์ BEEP น้ำผลไม้สกัดเย็น ขอ Disrupt น้ำผลไม้สำเร็จรูปด้วยนวัตกรรม HPP รายแรกในไทย

ปัจจุบันคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ในขณะที่การทำงานก็มีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเช่นกันทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นไปอย่างเร่งรีบ ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพกันมากนักธุรกิจเพื่อสุขภาพต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้ วันนี้เราจึงขอพามาทำความรู้จักกับ BEEP แบรนด์น้ำผลไม้สกัดเย็น ที่เกิดจาก Passion ในการดูแลสุขภาพอย่างแรงกล้าของผู้บริหาร