Saturday, December 4, 2021
Home Tags Ichiro Matsui

Tag: Ichiro Matsui

นายกเทศมนตรีโอซาก้า แนะ “ผู้ชาย” ควรออกไปซื้อของมากกว่า เพราะผู้หญิงใช้เวลาในร้านนาน

นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า อิชิโร มัตซุย (Ichiro Matsui) ถูกตำหนิอย่างรุนแรงหลังจากเขาออกความเห็นว่าควรให้ผู้ชายออกไปซื้อของใช้ภายในบ้านมากกว่า เพราะผู้หญิงมักใช้เวลานานกว่าในร้านท่ามกลางสถานการณ์การระบาดโรคไวรัส COVID-19