Thursday, February 22, 2024
Home Tags Inclusivity

Tag: Inclusivity

ก้าวใหญ่ “แม็คยีนส์” ที่ไม่ได้ขายแค่ยีนส์ ปรับโฉมร้าน 600 สาขา ชูจุดยืนแบรนด์แห่ง ‘Inclusivity’

หลังผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต ก้าวต่อไปของ “แม็คยีนส์” ต้องขยายการเติบโตให้ได้ในระยะยาว วางหมุดหมายใหม่ปรับแบรนด์ให้เป็น “Lifestyle Brand” ที่ไม่ได้ชูจุดเด่นที่ยีนส์เท่านั้น โดยเริ่มจากการปรับช่องทางขายหน้าร้านกว่า 600 สาขา พร้อมกับปรับกลยุทธ์การตลาดระยะยาว สร้างภาพลักษณ์แบรนด์แม็คชูการโอบรับความแตกต่างหลากหลาย (Inclusivity) ใส่ได้ทุกรูปร่างและทุกวัย