Monday, December 5, 2022
Home Tags IPhone 14 Pro

Tag: iPhone 14 Pro

เปิดดัชนีชี้วัด iPhone 2022 คนไทยต้องทำงาน 48.7 วัน เพื่อได้ซื้อ iPhone 14

นับเป็นครั้งที่ 5 แล้วที่ทีมงานของ Picodi.com ได้เปรียบเทียบราคา iPhone 14 Pro (128 GB) ของแต่ละประเทศ โดยมีรายได้เฉลี่ยในประเทศต่างๆ เป็นตัวชี้วัด และคำนวณดัชนี iPhone ซึ่งเป็นราคาของสมาร์ทโฟนที่แสดงเป็นวันทำงาน