Friday, October 30, 2020
Home Tags Istudio

Tag: istudio

“ฟิตเนส เฟิรส์ท” ควง “iStudio” เจาะไลฟ์สไตล์คนออกกำลังกายด้วย Apple Watch

เมื่อเทรนด์เรื่องการดูแลสุขภาพมาแรงมากในช่วงหลายปีมานี้ ทำให้หลายธุรกิจต่างปรับตัวเพื่อรับกับกระแสให้ทันท่วงที ส่งผลให้ธุรกิจฟิตเนสได้รับผลพลอยได้ด้วยเช่นกัน เพราะคนหันมาดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายกันมากขึ้น ซึ่งจากตอนแรกเป็นเพียงแค่เทรนด์ หรือกระแสเท่านั้น แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าการออกกำลังกายได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ไปแล้ว ทำให้กลยุทธ์ในการทำตลาดของ “ฟิตเนส เฟิรส์ท” หลังจากที่รีแบรนด์มาแล้ว 2 ปี ได้มุ่งเน้นในเรื่องไลฟ์สไตล์มากขึ้น เหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย เพราะโจทย์หลักของฟิตเนส เฟิรส์ทก็คือทำให้ลูกค้ามาออกกำลังกายบ่อยๆ และเน้นในเรื่องดิจิทัล แพลตฟอร์มมากขึ้น หลังจากที่ได้ออกแอปพลิเคชั่น Custom Fit เพื่อเอ็นเกจกับลูกค้ามาได้ 6 เดือนแล้ว ล่าสุดฟิตเนส...