Saturday, September 23, 2023
Home Tags IVF (เด็กหลอดแก้ว)

Tag: IVF (เด็กหลอดแก้ว)

“จีน” กำลังพิจารณาให้ “หญิงโสด” ทำ IVF ถูกกฎหมาย สนับสนุน “ซิงเกิลมัม” แก้ปัญหาประชากรลด

ประเทศ “จีน” กำลังประสบปัญหาประชากรลดลง เพราะสาวจีนยุคใหม่ไม่นิยมแต่งงาน ทำให้รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหา โดยหนึ่งในนโยบายที่กำลังพิจารณาคือ อนุญาตให้ “หญิงโสด” เป็น “ซิงเกิลมัม” ผ่านการทำ IVF (เด็กหลอดแก้ว) กระตุ้นกลุ่มผู้หญิงที่มีรายได้ดี พร้อมมีบุตร แต่ไม่ต้องการมีสามี