Wednesday, September 28, 2022
Home Tags KitKat Vegan

Tag: KitKat Vegan

สายวีแกนเฮ! “เนสท์เล่” เปิดตัว KitKat V ใช้นมข้าว แทนนมวัว ลดการพึ่งพิงสัตว์

“Plant Based Food” หรือ ความต้องการอาหารจากพืชเป็นหลักมีมากขึ้น และเป็นเทรนด์โลกที่กำลังมาแรง ไม่กี่ปีมานี้ แบรนด์อาหารต่างๆ หันมาสนใจ และผลิตอาหารทดแทนจากพืชมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการลดการพึ่งพาสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อสุขภาพของมนุษย์เราเอง