Saturday, July 20, 2024
Home Tags Lenovo Workplace Solutions

Tag: Lenovo Workplace Solutions

เทคโนโลยีจะช่วยปิดช่องว่างความคาดหวังระหว่างพนักงานกับหัวหน้าในการทำงานแบบ “ไฮบริด” กับ “ยืดหยุ่น” ได้หรือไม่?

เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้ผ่อนคลายลงและออฟฟิศหลายแห่งได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง หัวหน้าองค์กรธุรกิจจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับพนักงานกลับเข้ามายังออฟฟิศ แต่พนักงานจำนวนมากส่วนหนึ่งยังคงอยากทำงานรูปแบบทางไกลต่อไป และพวกเขาจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับนโยบายของบริษัทเพื่อทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ 'การทำงานแบบไฮบริด' และ 'การทำงานแบบยืดหยุ่น' ได้เข้ามามีบทบาทในช่วงการระบาดของโรค และกำลังกลายเป็นตัวเลือกสำหรับนายจ้างในการจัดการพนักงานของตน แม้ว่าแนวคิดทั้งสองจะดูคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจน การทำงานแบบไฮบริดนั้น พนักงานจะทำงานทั้งที่ออฟฟิศและที่บ้านร่วมกัน ซึ่งยังคงมอบความยืดหยุ่นมากขึ้นผ่านการทำงานทางไกลในช่วงที่เกิดโรคระบาด ในทางกลับกัน การทำงานแบบยืดหยุ่นจะเกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นในการทำงานและชั่วโมงการทำงาน โดยพนักงานไม่ต้องเคร่งเรื่องเวลาเข้างาน และสามารถกำหนดเวลาเข้างานในออฟฟิศตามที่ตนเองสะดวก จากการศึกษาเรื่อง การทำงานในอนาคต ของ Lenovo พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ปรับตัวได้ดีกับการทำงานทางไกลในช่วงการระบาดของโรค...

หาคนยากต้องมัดใจด้วย ‘Lenovo Workplace Solutions’ ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ช่วยลดภาระ CIO

หากพูดถึงชื่อ ‘เลอโนโว’ (Lenovo) หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับภาพ ‘บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์’ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะปัจจุบันเลอโนโวขึ้นแท่นแบรนด์อันดับ 1 ของโลกด้วยยอดขายกว่า 7.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เลอโนโวไม่ได้มีดีแค่สินค้ากลุ่มฮาร์ดแวร์ แต่ยังมีโซลูชั่นต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับความต้องการขององค์กรธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ต้องทรานซ์ฟอร์มสู่สมาร์ทออฟฟิศ ปฏิเสธไม่ได้ว่า 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวอย่างมากโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น แต่การอำนวยความสะดวกให้กับ ‘พนักงาน’ ถือเป็นอีกส่วนที่ต้องแข่งขันด้วยเช่นกัน เพราะปัจจุบัน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรก็ถือเป็นอีกความท้าทาย...