เทคโนโลยีจะช่วยปิดช่องว่างความคาดหวังระหว่างพนักงานกับหัวหน้าในการทำงานแบบ “ไฮบริด” กับ “ยืดหยุ่น” ได้หรือไม่?


เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้ผ่อนคลายลงและออฟฟิศหลายแห่งได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง หัวหน้าองค์กรธุรกิจจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับพนักงานกลับเข้ามายังออฟฟิศ แต่พนักงานจำนวนมากส่วนหนึ่งยังคงอยากทำงานรูปแบบทางไกลต่อไป และพวกเขาจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับนโยบายของบริษัทเพื่อทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้

‘การทำงานแบบไฮบริด’ และ ‘การทำงานแบบยืดหยุ่น’ ได้เข้ามามีบทบาทในช่วงการระบาดของโรค และกำลังกลายเป็นตัวเลือกสำหรับนายจ้างในการจัดการพนักงานของตน แม้ว่าแนวคิดทั้งสองจะดูคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจน การทำงานแบบไฮบริดนั้น พนักงานจะทำงานทั้งที่ออฟฟิศและที่บ้านร่วมกัน ซึ่งยังคงมอบความยืดหยุ่นมากขึ้นผ่านการทำงานทางไกลในช่วงที่เกิดโรคระบาด ในทางกลับกัน การทำงานแบบยืดหยุ่นจะเกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นในการทำงานและชั่วโมงการทำงาน โดยพนักงานไม่ต้องเคร่งเรื่องเวลาเข้างาน และสามารถกำหนดเวลาเข้างานในออฟฟิศตามที่ตนเองสะดวก

จากการศึกษาเรื่อง การทำงานในอนาคต ของ Lenovo พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ปรับตัวได้ดีกับการทำงานทางไกลในช่วงการระบาดของโรค โดย 70% บอกว่าพวกเขาพึงพอใจกับการทำงานมากขึ้นเมื่อได้รับความยืดหยุ่น พนักงานจำนวนมากชอบความยืดหยุ่นในการทำงานทางไกล และความรู้สึกนี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นในหมู่พนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลก เพราะพนักงานในบริษัทขนาดใหญ่มักจะทำงานร่วมกับทีมงานอื่น ๆ ที่อยู่คนละทวีปและโซนเวลา ทำให้ตัวออฟฟิศมีความสำคัญลดลงในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวดีก็คือปัจจุบันมีโซลูชันด้านเทคโนโลยีมากมายที่ถูกนำมาใช้งานและปรับปรุงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถช่วยลดช่องว่างนี้ได้


การออกแบบประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงานผ่านเทคโนโลยี

ไม่ว่าพนักงานจะทำงานแบบไฮบริดหรือแบบยืดหยุ่น ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ ก็อยู่ในสถานะที่ดีมากขึ้นในการจัดหาเครื่องมือให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและทั่วถึงเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากที่บ้านและในออฟฟิศ

การออกแบบสถานที่ทำงานต้องเริ่มต้นด้วยการสนับสนุนพนักงานเป็นหลัก ซึ่งอาจหมายถึงการคิดทบทวนบทบาทของออฟฟิศและเครื่องมือที่จะช่วยให้พนักงานจัดเตรียมงานผ่านทางเลือกที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น Lenovo Workplace Solutions จะช่วยให้พนักงานสามารถจัดตารางและจองพื้นที่ทำงานในออฟฟิศได้อย่างง่ายดาย รวมถึงจองห้องประชุมเพื่อต้อนรับแขกได้อย่างสะดวก บริการนี้ยังประกอบไปด้วย Smart Locker ที่ช่วยให้พนักงานสามารถจัดเก็บ รับ และส่งของและอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาพร้อมความสะดวกสบายไร้ความยุ่งยากและมีความปลอดภัยสูง

หัวหน้างานจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าพนักงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานทางไกลอย่างสะดวกสบาย ทำให้เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นและแพลตฟอร์มห้องประชุมเสมือนจริงอย่าง Microsoft Teams, Zoom และ Google Meet ได้เข้ามามีบทบาท

โซลูชันที่สามารถช่วยธุรกิจได้มีมากมาย แต่เคล็ดลับคือการได้เครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมนี้ หัวหน้าองค์กรจะสามารถเปลี่ยนทั้งการทำงานแบบไฮบริดและการทำงานแบบยืดหยุ่นให้กลายเป็นการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพได้


การรักษาความผูกพันกับพนักงานในระยะยาว

นอกจากเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้ว องค์กรต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือและผลกระทบต่อประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน ด้วย Lenovo Workplace Solutions หัวหน้างานจะสามารถจัดการทรัพยากรในออฟฟิศได้ดียิ่งขึ้นผ่านการติดตามสถานที่ทำงานและการใช้เครื่องมือ IT เพื่อให้พวกเขาสามารถวางแผนได้ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือด้วย

หัวหน้างานจะต้องร่วมมือกับทีมทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าแผนกอื่น ๆ เพื่อติดตามความเป็นอยู่และผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย

การลงชื่อเข้างานง่าย ๆ ในช่วงเวลาปกติจะช่วยให้หัวหน้างานมอบความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน พร้อมเว้นช่องว่างไว้เพื่อใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับพนักงานที่เสี่ยงต่อความเหนื่อยล้าและ/หรือภาวะหมดไฟ การใช้ข้อมูลเชิงลึกทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หัวหน้างานจะสามารถปรับการทำงานและนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพนักงานและรักษาการความผูกพันในระยะยาวได้

อนาคตของการทำงานอาจเป็นแบบไฮบริดหรือแบบยืดหยุ่น หรือทั้งสองอย่าง แต่ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงานให้กับทั้งองค์กรธุรกิจและพนักงาน