‘เลอโนโว’ ประเมินปี’67 ตลาด ‘ไอที’ เริ่มฟื้น เนื่องจากกำลังซื้อกลับมาและมี ‘เอไอ’ กระตุ้นผู้บริโภค-องค์กรลงทุน

ตลาดไอทีฝั่งคอนซูมเมอร์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอาจจะอยู่ในภาวะขาลง หลังจากที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงการระบาดของโควิด แต่การมาของนวัตกรรมเอไอ ทำให้ เลอโนโว (Lenovo) เบอร์ 1 ในตลาดพีซี-โน้ตบุ๊กก็มองว่าจะทำให้ตลาดฟื้นตัว

กำลังซื้อเริ่มกลับมา

แมตต์ คอดริงตัน (Matt Codrington) Vice President และ Regional General Manager, Lenovo Greater Asia Pacific อธิบายว่า ประเทศไทยถือเป็นตลาดที่สำคัญของเลอโนโว เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับ 4 ด้านดีไวซ์

เนื่องจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ทำให้แนวโน้มกำลังซื้อของคอนซูมเมอร์เริ่มกลับมา นอกจากนี้ ปี 2567 ถือเป็นช่วงที่ผู้บริโภคจะ เปลี่ยนดีไวซ์ใหม่ (3 ปีเปลี่ยน) ซึ่งดีไวซ์ในปีนี้จะมาพร้อมกับความสามารถของ เอไอ จึงเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดได้อย่างดี

“เฉพาะกลุ่มดีไวซ์ ภาพรวมทั่วโลกเราเติบโตปีละ 6% สำหรับประเทศไทยเรายังคงเป็นที่ 1 ติดต่อกัน 3 ไตรมาส โดยเราตั้งเป้าจะรักษาการเป็นเบอร์ 1”

เอไอเร่งองค์กรลงทุน

แม้ในฝั่งผู้บริโภคจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัว แต่ฝั่งองค์กรนั้นเห็นสัญญาณบวกที่มากกว่า อาทิ ภาครัฐที่ผ่านพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 มูลค่า 3.48 ล้านล้านบาท ทำให้เชื่อว่าการลงทุนในปีนี้จะมีเรื่องของเทคโนโลยี เพราะเอไอถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่แต่ละองค์กรจะใช้ช่วงชิงความได้เปรียบ ทำให้หลายองค์กรมีแผนจะลงทุนกับดีไวซ์และโซลูชั่นที่มีเอไอ

“ตอนนี้เอไอเข้ามามีผลกับทุกอุตสาหกรรม เพราะเอไอทำให้เกิดโปรดักส์ทิวิตี้มหาศาล องค์กรขนาดใหญ่กำลังมองในสิ่งนี้ เขาไม่ได้มองถึงการเปลี่ยนเครื่อง แต่จะลงทุนในการเปลี่ยนเครื่องเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนเหนือคู่แข่งได้อย่างไร”

โฟกัสที่ Non-PC

ปัจจุบัน เลอโนโวได้แบ่งธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

  • ธุรกิจ Solutions and Services Group (SSG)
  • ธุรกิจ Infrastructure Solutions Group (ISG)
  • ธุรกิจ Intelligent Devices Group (IDG) 

โดยในไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 1.56 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตรวม +3% โดยรายได้จากกลุ่ม Non-PC คิดเป็นสัดส่วน 42% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งทางเลอโนโวพยายามที่จะเน้นไปที่กลุ่ม Non-PC ให้มีสัดส่วนรายได้มากกว่า PC

อย่างไรก็ตาม ปัญหาส่วนใหญ่ขององค์กรที่ยังไม่ไปเอไอ ก็คือ ยังไม่มั่นใจ เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน ซึ่งเลอโนโวพร้อมให้คำปรึกษา 

“เราพยายามสร้างความหลายและครอบคลุมมากขึ้น เพราะตอนนี้หลายบริษัทอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่าน ดังนั้น จากแค่ขายคอมพิวเตอร์เราต้องการยกระดับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี”