Sunday, May 19, 2024
Home Tags Localization

Tag: Localization

ส่องไอเดีย Starbucks ญี่ปุ่น ออก 47 เมนูประจำจังหวัด ฉลองครบรอบ 25 ปี

แคมเปญเก๋จาก “Starbucks” ประเทศญี่ปุ่น ฉลองครบรอบ 25 ปีในประเทศ ด้วยแคมเปญ “Jimoto” (ท้องถิ่น) รังสรรค์เมนูพิเศษ 47 เมนู แต่ละเมนูสะท้อน “ของดีประจำจังหวัด” ทั้ง 47 จังหวัดทั่วประเทศ