Wednesday, February 21, 2024
Home Tags Made in China

Tag: Made in China

สหรัฐฯ เปลี่ยนกฎ “สินค้าฮ่องกง” ต้องแปะป้าย Made in China เสียภาษีเท่าจีน เริ่มก.ย.

รัฐบาลสหรัฐฯ แจ้งผ่านการแจ้งเตือนว่า สินค้าฮ่องกงที่จะถูกส่งเข้าสหรัฐฯ นับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายนเป็นต้นไปต้องแสดงป้ายฉลากกำกับว่า เป็นสินค้า Made in China ที่มาจากจีนเท่านั้น