Tuesday, February 20, 2024
Home Tags Major cinead

Tag: Major cinead

สื่อในโรงหนังโตสวนกระแส “เมเจอร์” จัดทัพมีเดีย โซลูชั่น ไม่ใช่แค่โฆษณา แต่ต้องพ่วง On Ground

สื่อโฆษณาในดรงภาพยนตร์โตสวนทางอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวม รับพฤติกรรมคนไทยยังไปโรงภาพยนตร์ มิติเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่โฆษณาอย่างเดียว แต่เป็นกิจกรรมทุกอย่างที่แบรนด์สามารถสร้างเอ็นเกจเมนต์กับผู้บริโภคได้