สื่อในโรงหนังโตสวนกระแส “เมเจอร์” จัดทัพมีเดีย โซลูชั่น ไม่ใช่แค่โฆษณา แต่ต้องพ่วง On Ground

สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์โตสวนทางอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวม รับพฤติกรรมคนไทยยังไปโรงภาพยนตร์ มิติเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่โฆษณาอย่างเดียว แต่เป็นกิจกรรมทุกอย่างที่แบรนด์สามารถสร้างเอ็นเกจเมนต์กับผู้บริโภคได้

สื่อโรงหนังโต 16% ท่ามกลางอุตสาหกรรมสื่อติดลบ

ถือเป็นช่วงเวลาอันหนักหน่วงของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประทเศไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผ่านช่วงเวลาของ Digital Disruption ทำให้ภาพรวมของสื่อโฆษณาไม่ได้เติบโตสวยหรูมากนัก โดยที่ข้อมูลของสื่อโฆษณาช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ก็ยังคง -0.62% ตัวเลขทั้งปีก็อาจจะทรงๆ ไม่เติบโตเท่าที่ควร

แต่ท่ามกลางภาพรวมของสื่อที่เติบโตน้อยลง ยังมีสื่อที่เป็นดาวรุ่ง ได้แก่ สื่อดิจิทัล และสื่อในโรงภาพยนตร์ โดยที่ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาสื่อในโรงหนังเติบโต 16% มีมูลค่า 7,000 ล้านบาท เป็นตัวเลที่เติบโตต่อเนื่องถึง 5 ปีแล้ว

ตัวเลขนี้ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น แลนด์สเคปของสื่อโฆษณาจึงไม่ได้กระจุกอยู่แค่สื่อใหญ่อย่างโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารอีกต่อไป แต่แบรนด์ได้ทุ่มงบไปตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

ในตัวเลข 7,000 ล้านบาทนั้น ผู้ครองเบอร์หนึ่งในตลาดสื่อในโรงหนังคงหนีไม่พ้นเจ้าใหญ่อย่าง “เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์” ครองส่วนแบ่งไปแล้ว 70%

ข้อมูลจากเมเจอร์ฯ พบว่า ปัจจุบันสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์มีความยาว 12 นาที แต่ถ้ารวมภาพยนตร์ตัวอย่างด้วยก็เป็นเวลา 20 กว่านาที ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเข้าโรงก่อนล่วงหน้าประมาณ 15 นาที

ความสำคัญของสื่อโฆษณาในโรงหนังก็คือ สามารถล็อกคนดูไว้ได้ หมายความว่า เมื่อเข้ามาในโรงหนังแล้วผู้ชมจะดูแต่หน้าจออย่างเดียว ต่างจากการดูทีวีที่ยุคนี้จะมีพฤติกรรม “หลายจอ” ทั้งดูทีวีด้วย เล่นสมาร์ทโฟนไปด้วย แต่สื่อในโรงหนังมีความได้เปรียบตรงล็อกสายตาคนดูไว้ได้

อีกทั้งการขยายตัวของโรงภาพยนตร์ยังลงไประดับอำเภอเล็กๆ ทำให้ขยายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น หรือไปในระดับโลคอลมากขึ้น ทำให้แบรนด์เริ่มหันมาลงสื่อโฆษณากับโรงหนังมากขึ้น

“เมเจอร์” เดินเกมมีเดียโซลูชั่น ไม่ได้มีแค่โฆษณา แต่ต้องครบวงจร

อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์จะพึงพาแค่ค่าตั๋วหนังคงไม่เพียงพอ ต้องมีสื่อโฆษณาเข้ามาประกอบด้วย เมเจอร์เองมีทั้งการขายโฆษณา และทำการตลาดอื่นๆ ประกอบ รวมทั้งเป็นพาร์ตเนอร์ หรือการทำ Naming Sponsor สำหรับโรงภาพยนตร์

โดยที่ในปี 2563 เมเจอร์ได้เดินเกม “มีเดีย โซลูชั่น” นั่นคือต้องทำมากกว่าโฆษณา แต่ทำให้โรงหนังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการตลาดอย่างหนึ่ง เน้นตอบโจทย์ทุกแบรนด์ สามไตรมาสโต 20% ทั้งปีโต 15-20%

สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงธุรกิจสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในปี 2562 ว่ามีทิศทางเป็นบวก เห็นได้จากตัวเลขรายได้ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณา

โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มีรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 369 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการต่อสัญญาใหม่ของลูกค้าที่หมดสัญญา และมีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจากการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายสาขาในต่างจังหวัด

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ยังเป็นที่น่าสนใจ เกิดจากการขยายสาขาและจำนวนโรงภาพยนตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดตลาดใหม่ๆ ขึ้น สิ้นปี 2562 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะมีสาขารวมทั้งสิ้น 170 สาขา 812 โรง ครอบคลุม 60 จังหวัด ตั้งเป้าขยายโรงภาพยนตร์ให้ครบ 1,200 โรง มีสาขาครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศในปี 2025

มีเดีย โซลูชั่นของเมเจอร์ จะเน้นที่ On ground Marketing มากขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และผู้บริโภค รวมถึงมีการนำข้อมูล Big Data มาวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนการตลาดที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

ภาพรวมของเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์มีการเติบโตทั้งปีที่ 10-15% อยู่แล้ว รายได้จากโฆษณามีสัดส่วน 15% มีการเติบโตเฉลี่ย 10-15% เช่นกัน